Welkom bij de Stichting Coba Baca

Welkom op de website van de Stichting Coba Baca. Op deze website publiceert de stichting gegevens waarmee zij jaarlijks verantwoording aflegt voor haar Algemeen Nut Beogende Instellingsstatus (of wel ANBI status). U vindt hier gegevens over hoe u met ons in contact kunt komen, de bestuursleden, de doelstelling en het beleid van de stichting en de elementen waarop het bestuur verantwoording aflegt. U kunt ook doorlinken naar Coba Baca, de kinderbibliotheek op Bali waarvoor onze stichting de fondsenwerving in Nederland doet.