Verantwoording

De stichting ontvangt jaarlijks giften ten behoeve van haar doelen. De stichting doet ook ieder jaar uitkeringen ten behoeve van specifieke projecten van Coba Baca op Bali.

 

Financiele verantwoording

Jaar 2022

Inkomsten en uitgaven 2022

Uitgaven

Inkomsten

Giften eenmalig

 

160,00

Giften maandelijks

 

300,00

Totaal ontvangen donaties

 

460,00

Bankrente

 

0,79

Kosten

68,28

Uitgekeerd aan Coba Baca, Bali

Toegevoegd aan reserves

392,51

Totaal

460,79

460,79

 

Balans per 31/12/2022

Debet

Credit

Rabobank rekening courant

2.887,80

Rabobank spaarrekening

7.910,84

Reserves (beschikbaar voor uitkering)

10.406,13

Reserves uitgekeerd gedurende het jaar

 

0

Toegevoegd aan reserves

392,51

Balanstotaal

10.798,64

10.798,64

 

Jaar 2021

Inkomsten en uitgaven 2021

Uitgaven

Inkomsten

Giften eenmalig

 

160,00

Giften maandelijks

 

400,00

Totaal ontvangen donaties

 

560,00

Bankrente

 

0,79

Kosten

68,21

Uitgekeerd aan Coba Baca, Bali

2.000,00

Toegevoegd aan reserves

-1.507,42

Totaal

560,79

560,79

 

Balans per 31/12/2021

Debet

Credit

Rabobank rekening courant

2.496,08

Rabobank spaarrekening

7.910,05

Reserves (beschikbaar voor uitkering)

11.913,55

Reserves uitgekeerd gedurende het jaar

 

0

Toegevoegd aan reserves

-1.507.42

Balanstotaal

10.406,13

10.406,13

 

Jaar 2020

Inkomsten en uitgaven 2020

Uitgaven

Inkomsten

Giften eenmalig

 

160,00

Giften maandelijks

 

300,00

Totaal ontvangen donaties

 

460,00

Bankrente

 

0,79

Kosten

83,26

Uitgekeerd aan Coba Baca, Bali

Toegevoegd aan reserves

377,53

Totaal

460,79

460,79

 

Balans per 31/12/2020

Debet

Credit

Rabobank rekening courant

4.004,29

Rabobank spaarrekening

7.909,26

Reserves (beschikbaar voor uitkering)

11.536,02

Reserves uitgekeerd gedurende het jaar

 

0

Toegevoegd aan reserves

377,53

Balanstotaal

11.913,55

11.913,55

Jaar 2019

Inkomsten en uitgaven 2019

Uitgaven

Inkomsten

Giften eenmalig

 

165,00

Giften maandelijks

 

400,00

Totaal ontvangen donaties

 

565,00

Bankrente

 

0,79

Kosten

69,35

Uitgekeerd aan Coba Baca, Bali

Toegevoegd aan reserves

496,44

Totaal

565,79

565,79

 

Balans per 31/12/2019

Debet

Credit

Rabobank rekening courant

3.627,55

Rabobank spaarrekening

7.908,47

Reserves (beschikbaar voor uitkering)

12.539,58

Reserves uitgekeerd gedurende het jaar

 

-1.500,00

Toegevoegd aan reserves

496.44

Balanstotaal

11.536,02

11.536,02

Jaar 2018

Inkomsten en uitgaven 2018

Uitgaven

Inkomsten

Giften voor CB verbouwing

0,00

Giften eenmalig

 

870,00

Giften maandelijks

 

445,00

Totaal ontvangen donaties

 

1.315,00

Bankrente

 

2,30

Kosten

71,72

Uitgekeerd aan Coba Baca, Bali

Toegevoegd aan reserves

1.245,58

Totaal

1.317,30

1.317,30

 

Balans per 31/12/2018

Debet

Credit

Rabobank rekening courant

4.631,90

Rabobank spaarrekening

7.907,68

Reserves (beschikbaar voor uitkering)

11.294,00

Reserves uitgekeerd gedurende het jaar

 

0,00

Toegevoegd aan reserves

1.245.58

Balanstotaal

12.539,58

12.539,58

Jaar 2017

Inkomsten en uitgaven 2017

Uitgaven

Inkomsten

Giften voor CB verbouwing

0,00

Giften eenmalig

 

810,00

Giften maandelijks

 

500,00

Totaal ontvangen donaties

 

1.310,00

Bankrente

 

24,07

Kosten

70,25

Uitgekeerd aan Coba Baca, Bali

Toegevoegd aan reserves

1.263,82

Totaal

1.334,07

1.334,07

 

Balans per 31/12/2017

Debet

Credit

Rabobank rekening courant

3.388,62

Rabobank spaarrekening

7.905,38

Reserves (beschikbaar voor uitkering)

13.030,18

Reserves uitgekeerd gedurende het jaar

 

-3.000,00

Toegevoegd aan reserves

1.263,82

Balanstotaal

11.294,00

11.294,00

Jaar 2016

Inkomsten en uitgaven 2016

Uitgaven

Inkomsten

Giften voor CB verbouwing

Giften eenmalig

 

795,48

Giften maandelijks

 

300,00

Totaal ontvangen donaties

 

1.095,48

Bankrente

 

80,05

Kosten

89,98

Uitgekeerd aan Coba Baca, Bali

3.000,00

Onttrokken aan reserves

-1.914,45

Totaal

1.175,53

1.175,53

 

Balans per 31/12/2016

Debet

Credit

Rabobank rekening courant

1.548,87

Rabobank spaarrekening

11.481,31

Reserves (beschikbaar voor uitkering)

14.944,63

Reserves uitgekeerd gedurende het jaar

 

Onttrokken aan reserves

-1.914,45

Balanstotaal

13.030,18

13.030,18

Jaar 2015

Inkomsten en uitgaven 2015

Uitgaven

Inkomsten

Giften voor CB verbouwing

0,00

Giften eenmalig

 

1.610,00

Giften maandelijks

 

396,00

Totaal ontvangen donaties

 

2.006,00

Bankrente

 

260,33

Kosten

96,40

Uitgekeerd aan Coba Baca, Bali

14.000,00

Onttrokken aan reserves

11.830,07

Totaal

14.096,40

14.096,40

 

Balans per 31/12/2015

Debet

Credit

Rabobank rekening courant

543,37

Rabobank spaarrekening

14.401,26

Reserves (beschikbaar voor uitkering)

26.774,70

Reserves uitgekeerd gedurende het jaar

 

0,00

Onttrokken aan reserves

-11.830,07

Balanstotaal

14.944,63

14.944,63

Jaar 2014

Inkomsten en uitgaven 2014

Uitgaven

Inkomsten

Giften voor CB verbouwing

22.330,70

Giften eenmalig

 

3.651,30

Giften maandelijks

 

453,00

Totaal ontvangen donaties

 

26.435,00

Bankrente

 

0,00

Kosten

94,42

Uitgekeerd aan Coba Baca, Bali

17.000,00

Toegevoegd aan reserves

9.340,58

Totaal

26.435.00

26.435.00

 

Balans per 31/12/2014

Debet

Credit

Rabobank rekening courant

10.033,77

Rabobank spaarrekening

16.740,93

Reserves (beschikbaar voor uitkering)

20.434,12

Reserves uitgekeerd gedurende het jaar

 

-3.000,00

Toegevoegd aan reserves

9.340,58

Balanstotaal

26.774,70

26.774,70

Jaar 2013

Inkomsten en uitgaven 2013

Uitgaven

Inkomsten

Ontvangen donaties

8.245,00

Bankrente

 

126,23

Kosten

90,76

Uitgekeerd aan Coba Baca, Bali

4.000,00

Toegevoegd aan reserves

4.280,47

Totaal

8.371,23

8.371,23

 

Balans per 31/12/2013

Debet

Credit

Rabobank rekening courant

3.693.19

Rabobank spaarrekening

16.740,93

Reserves (beschikbaar voor uitkering)

16.153,65

Toegevoegd aan reserves

4.280,47

Balanstotaal

20.434,12

20.434,12

Jaar 2012

Inkomsten en uitgaven 2012

Uitgaven

Inkomsten

Ontvangen donaties

6.760,00

Bankrente

 

59,10

Kosten

107,68

Uitgekeerd aan Coba Baca, Bali

2.000,00

Toegevoegd aan reserves

4.711,42

Totaal

6.819,10

6.819,10

 

Balans per 31/12/2012

Debet

Credit

Rabobank rekening courant

4.038,95

Rabobank spaarrekening

12.114,70

Reserves (beschikbaar voor uitkering)

11.442,23

Toegevoegd aan reserves

4.711,42

Balanstotaal

16.153,65

16.153,65

Jaar 2011

Inkomsten en uitgaven 2011

Uitgaven

Inkomsten

Ontvangen donaties

9.695,70

Ontvangen rente

 

55,60

Kosten

97,44

Uitgekeerd aan Coba Baca, Bali

4.000,00

Toegevoegd aan reserves

5.653,86

Totaal

9.751,30

9.751,30

 

Balans per 31/12/2011

Debet

Credit

Rabobank rekening courant

3.886,63

Rabobank spaarrekening

7.555,60

Reserves (beschikbaar voor uitkering)

5.788,37

Toegevoegd aan reserves

5.653,86

Balanstotaal

11.442,23

11.442,23

Jaar 2010

Inkomsten en uitgaven 2010

Uitgaven

Inkomsten

Ontvangen donaties

7.625,00

Kosten

93,29

Uitgekeerd aan Coba Baca, Bali

4.850,00

Toegevoegd aan reserves

2.681,71

Totaal

7.625,00

7.625,00

 

Balans per 31/12/2010

Debet

Credit

Rabobank rekening courant

2.788,37

Rabobank spaarrekening

3.000,00

Reserves (beschikbaar voor uitkering)

3.106,66

Toegevoegd aan reserves

2.681,71

Balanstotaal

5.788,37

5.788,37